STUDIO

Wist je dat je productiever bent, minder ziek en langer leeft als je gelukkig bent?

Je omgeving heeft grote impact op je gezondheid, welzijn en geluk!

Wij zijn de eerste en enige ontwerpers die omgevingen realiseren die volledig zijn gebaseerd op de gelukservaring van de bewoners. Vandaar ons credo: ‘Form Follows Happiness’.

Hierbij hebben wij aandacht voor alle geluksaspecten van bewoners, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Een holistische aanpak dus.

Een nauwe relatie met de natuur is hierbij van groot belang; onze biobased- en biophylic ontwerpen dragen op positieve wijze bij aan natuurontwikkeling en biodiversiteit en hierdoor aan de geluksbeleving van bewoners.

En niet zonder resultaat: duurzame groei, gelukkigere mensen, hogere arbeidsproductiviteit en flinke reductie in zorgkosten.

Ook financieel is dit interessant; iedere geïnvesteerde euro levert zo tot wel 36 euro op!

#FormFollowsHappiness

Inspirerend

Een excellent gebouw begint bij een geïnspireerde opdrachtgever.

We zoeken bij ieder project naar innovatieve oplossingen en nieuwe kansen. Zo inspireren we om maximale positieve impact op bewoners en omgeving te realiseren.

Door diep in de huid te kruipen van onze opdrachtgever sluiten onze ontwerpen naadloos aan bij specifieke behoeften en wensen en kunnen we tot wel 30% ruimte besparen. Zo realiseren we ook binnen een beperkt budget omgevingen waarin bewoners écht gelukkiger worden!

Co-creatief

Als opdrachtgever ken je als geen ander alle specifieke wensen en behoeften van bewoners. Het is dus cruciaal om een project samen te creëren. Door hoge mate van betrokkenheid ontstaat bovendien maximaal draagvlak.

Wij organiseren inspirerende 'co-creatie-sessies' waarbij alle stakeholders een actieve rol krijgen; input en verwachtingen worden nauwkeurig afgestemd.

Zo worden in korte tijd alle aspecten van het project geïnventariseerd en direct vertaald in een solide ruimtelijke hoofdstructuur.

Integraal

Wij kiezen resoluut voor een integrale benadering, volledig vanuit het perspectief van de toekomstige bewoners. Of het nu gaat om een ontwerp voor stadsdeel, gebouw of interieur.

Wij zoeken bewust naar hoge diversiteit binnen projecten. Zo hebben we een brede kennis van verschillende sectoren ontwikkeld. Dit biedt verrassende kruisbestuivingen en innovatieve oplossingen.

Ook onze procesaanpak is integraal. Het volledige proces -van initiatief tot en met realisatie- wordt door ons op professionele wijze begeleidt met een vast contactpersoon als aanspreekpunt.

Het team

Ons team van gemotiveerde professionals, onder leiding van Tom Wauben en Bas Wauben, heeft een multidisciplinair karakter.

Als architecten, stedenbouwkundigen, interieurontwerpers, projectleiders, bouwkundig-, en energiespecialisten gaan we enthousiast aan de slag met de meest uiteenlopende ontwerpopgaven.

Tom Wauben

ir. Tom Wauben (1978) is architect, ondernemer, blogger en gastspreker.

De kracht van creatie is een fantastische inspiratiebron. Een concept, geboren als een minuscule elektrische reactie in een hersencel, wordt ontwikkeld tot een gebouw of omgeving die kan bijdragen aan de geluksbeleving van de bewoners.

De drive om te creëren en ondernemen zat er al vroeg in; als 12-jarige ben ik begonnen met een eigen succesvol software-bedrijf.  Na de opleiding Architectuur aan TU Eindhoven en werkervaring bij Rijnboutt (Amsterdam) en ELV (Den Haag) ben ik aan de slag gegaan als architect bij mijn eigen bureau. 

Op basis van vele jaren praktijkervaring en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heb ik een unieke ontwerpfilosofie ontwikkeld met maximale focus op gezondheid en welzijn van de bewoners: Form Follows Happiness.

Bas Wauben

ir Bas Wauben (1976) is techneut, projectleider, bouwtechnisch/uitvoeringsspecialist en ondernemer.

Van kleins af aan ben ik geboeid door techniek en werden vele machines en apparaten uit en in elkaar gezet. “Als Bas het niet meer kan maken, dan gooi het maar weg.”

Na studie Uitvoeringstechniek aan TU Eindhoven heb ik een aantal jaren werkervaring opgedaan bij een grote bouwkundige aannemer en landelijk opererende projectontwikkelaar.

De passie voor techniek gecombineerd met het denken vanuit een opdrachtgever, maakt dat onze plannen uitblinken in haalbaarheid en maakbaarheid. Als directeur/projectleider en uitvoeringstechnicus binnen ons bureau combineer ik praktische ervaring uit de uitvoering met nieuwe architectuurplannen. Zo worden onze ontwerpen continue verbeterd.

ir. Jos Dolhain

architect - stedenbouwkundige

Aryen Jacobs

Ontwerper / BIM-VR-modelleur

Raoul Borgans

Ontwerper / BIM-modelleur

Sebastian Visscher

Ontwerper / BIM-modelleur

Koen Hintzen

Ontwerper / BIM-modelleur

Marjo Vincent

secretariaat

Orsoyla van Leerdam

secretariaat

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures...

Studio statistieken

16
Jaar ervaring
165
Tevreden opdrachtgevers
480
Gerealiseerde projecten
6700
Gelukkige bewoners

Onze diensten

Haalbaarheid

Past het beoogde programma in de beschikbare ruimte en kan het project worden gerealiseerd binnen de juridische kaders én binnen budget?
Deze vragen worden nauwgezet onderzocht aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en conceptuele ruimtelijke studie.
Zo is vanaf het prille begin duidelijk of een project haalbaar is en worden de kaders vastgesteld voor het vervolgtraject.

Ontwerp

Ieder project begin met een sterk basisconcept. Het DNA van de organisatie, kwaliteiten van de locatie en geluksbeleving van de toekomstige bewoners spelen hierbij een belangrijke rol.
Dit concept wordt vertaald in ruimtelijk ontwerp – uiteraard passend binnen alle gestelde randvoorwaarden.
Met gebruik van Virtual Reality is het ontwerp direct te beleven alsof het al gebouwd is en wordt het ontwerp toegespitst op specifieke wensen en behoeften.

Co-creatie

Bij complexe projecten en grote organisaties is het van groot belang om alle stakeholders te betrekken bij het ontwerpproces.
Cruciale kennis wordt ingebracht en maximaal draagvlak gecreëerd.
Hiervoor organiseren we meerdere co-creatie-sessies onder strakke regie. Zo weet iedereen wat er al is en wat er wordt verwacht.
De resultaten worden direct visueel vertaald en teruggekoppeld in een vervolgsessie.

Vergunningen

Wij verzorgen we de volledige (digitale) aanvraag Omgevingsvergunning. Of het nu gaat om afwijking bestemmingsplan, bouwen, inrit, kappen, slopen, brandveilig gebruik en reclame.
Alle basiskennis voor berekeningen en toetsen hebben wij zelf in huis. Voor specifieke onderdelen wordt dit aangevuld met externe adviseurs, waarbij wij de regie voeren.
Zo zorgen we voor een soepel en snel vergunningentraject.

Engineering

Door een geïntegreerde workflow op basis van Bouw-Informatie-Model (BIM) werken we het Technisch Ontwerp in detail uit tot bouwvoorbereidingsstukken. Voordat één steen is gelegd wordt het project volledig virtueel gebouwd en voorkomen we faalkosten en stagnatie tijdens de bouw.
Voor gedegen contractvorming vullen we dit aan met een bouwkundig bestek of Technische Omschrijving op zodat uitgangspunten, kosten en planning voor alle betrokken partijen vooraf helder zijn.

Procescoördinatie

Vanuit onze integrale aanpak ondersteunen wij bij het bouwvoorbereidings- en uitvoeringsproces. Denk hierbij aan selectie en coördinatie van aannemers en adviseurs, opzetten overlegstructuren inclusief voorzitterschap en verslaglegging, directievoering en opleveringen.
Zo ontzorgen we op professionele wijze het gehele traject, van initiatie tot en met uitvoering en garanderen dat de gestelde ambities aan het begin van het project ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Onze 'happiness'-partners

Om bewoners gelukkiger te maken in onze projecten werken wij nauw samen met inspirerende partners: